Tjenester

Idèbesøk og hageplan

Parkfølelsen med steinbenk og sort pergola

Parkfølelsen med steinbenk og sort pergola

Jeg besøker dere på tomten, og vi går gjennom hagen/tomten sammen. Da får vi frem hvilke behov og muligheter dere har, hagens problemområder, og hva skal prioriteres med mer. Idebesøket tar ca. 2 timer, og om ønskelig kan jeg lage et notat og skisser fra møtet.

Jeg arbeider på timer og kjøring kommer i tillegg.

Ønsker dere en totalplan se teksten nedenfor.

Tips: Ha klart et notat med ønsker og deres behov for hagen til jeg kommer, og et kommunalt kart over tomten. Da får vi mest mulig ut av befaringen. Jeg vil gi et tilbud på en totalplan ut fra første besøk.

Showhage på Chelsea Flower Show

Hageplan

Her brukes det kommunale kartet som grunnlag for oppmåling, fotografering og videre arbeid. Hageplanen tegnes gjerne opp på A3, i målestokk 1:100/ 1:200, med tilhørende liste over planter, materialer og valg av designstil. Dette dokumentet får du håndtegnet og fargelagt, med punktvis informasjon om prosjektet. Videre følger jeg prosjektet etter ønske og er tilgjengelig for spørsmål som dukker opp underveis. 
En viktig fordel med hageplanen er at en kan lage, for eksempel, en fem års plan for hagen og legge inn hva som skal prioriteres først med tanke på økonomi, familiens behov og teknisk gjennomføring.

Det er best å gi et tilbud på en total plan for hagen etter et besøk, men for å gi et inntrykk av kostnad så er ca snittprisen på en vanlig hage et sted mellom

kr. 10-15.000,- inkl. mva.

Planteplan

Denne lages basert på hovedplanen, og gir deg alle detaljer over hva som skal plantes, hvor, og hvordan du vedlikeholder dem.

Planteplanen er unik for deres hage, og tar hensyn til forholder som skygge, lys, klima med mer. Du får en liste over plantene til hagen, antall, plassering og plantenes egenskaper og behov for stell og vedlikehold.

Lysplan

Dette er prikken over i-en! Lysplanen gir deg oversikt over hvilke lamper som gjør seg på tomten din, hvor stilart, lysstyrke og fargetone er tatt hensyn til.

Alt etter prosjektets behov og størrelse.

Detaljtegning

Lekeplass

Lekeplass med klatrevegg og hage

Detaljtegningen tilbys som en siste finish av jobben, den innebærer detaljerte håndtegninger av konstruksjoner som gjerder, porter, hagestuer, pergolaer, dammer og skjerming med mer. Detaljtegningen har målestokk 1:100 – 1:200, eventuelt fulgt av fotografi.

Prosjektledelse

Jeg kan bistå i byggeperioden med innhenting av tilbud fra anleggsgartnere, planteskoler og entreprenører. Jeg hjelper også til med å finne de rette produktene, innkjøp av planter, utemøbler, skulpturer og materialer med mer etter behov.

 

Pin It on Pinterest

Share This