Tjenester 2018

⇓ Last ned mitt PDF vedleg her

Fra idémøte til ferdig renovert hage

Vi går gjennom hagen og finner løsninger tilpasset deres ønsker og hagens muligheter. Kan legges til notat og skisser. Normalt tar et idèmøte ca 2 timer. En hovedplan er en fargetegning i A3 i målestokk 1:100. Notat som punktvis forklarer materialforslag og planter med mer.

Profesjonell hageplan

Andre tjenster jeg kan jobbe med deg med er detalj- og miljøtegninger. Dette kan også være et supplement til en hovedplan eller som en selvstendig tegning. En detalj- eller miljøtegning kan også være et vedlegg til eventuelle søknader og nabovarsler.

Om ønskelig kan jeg bidra med veiledning og følge prosjektet for hagen deres. Hvordan og hvor mye avtaler vi nærmere. Dette innebærer kommunikasjon med utførende både før og under arbeidet. Jeg kan også hjelpe med produktsøk for å finne de rette materialene til rett miljø i din hage.

Profesjonell hageplan tegner

Priser 2017

  • Idemøte, hovedplan og andre tjenester kr. 580,- + mva (725,- inkl. mva)
  • Kjøring blir fakturert etter statens takster
  • Fastpris på forespørsel

En gjennomsnittlig hageplan ligger på ca 12.000,- eks. mva.

Pin It on Pinterest

Share This